سخن مدیریت

خدای بزرگ و منان را سپاسگذاریم که توانسته ایم با بهره برداری از دانش روز و پشتیبانی سال ها تجربه کاری و تحقیقاتی در زمینه های مختلف مدیریتی و کیفیتی و آموزش دانشجویان و مدیران در جهت تعالی کشور عزیزمان قدمی برداریم و برای رسیدن به این مهم با سازمان های بزرگ دولتی و خصوصی همکاری نموده و نقش به سزایی در راستای خدمت رسانی به مدیران و سازمان ها ایفا نموده ایم.

درباره ما

با عنایت به وجه و ساختارها و روشهای متنوع در سازمان های کشور که خود به خود تنوع و تعدد رویه های اداری و اجرایی را به دنبال داشته است و نیز ضرورت روز افزون به بهره برداری از منابع و امکانات کشور، گروه مهندسین مشاور نوین پارس با هدف طراحی ، اجرا ، آموزش و پشتیبانی نظام ها و تکنیک های نوین مدیریتی (از جمله استاندارد ایزو) و مهندسی با بهره برداری از دانش روز، تاسیس گردید.

برخی از مشتریان ما