برای ارتقا استاندارد ایزو سازمان‌ها باید چه‌کار کنند؟

برای ارتقا استاندارد ایزو ISO 9001:2008  به استاندارد ISO 9001:2015 سازمان‌ها باید چه‌کار کنند؟http://www.npiso.org/wp-content/uploads/2017/02/6.jpg

سازمان ها می بایست پس از تصویب  استاندارد ایزو ۹۰۰۱ خود و یا با کمک شرکت مشاوره ایزو و یا یک فرد آگاه اقدام به بروز آوری سیستم مدیریت خود نمایند به این منظور:
۱-  مشاور در گام اول یک گپ آنالیز انجام داده وضعیت پیاده‌سازی سیستم و به‌روزآوری مدارک و مستندات را بررسی و با الزامات ISO 9001:2015 مقایسه می‌نماید.
۲ – سپس آموزش الزامات ISO 9001:2015 به کمیته راهبری و اجرایی داده شود.
۳-  مستندات موردنیاز برای سیستم با توجه به الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ اصلاح یا طرحریزی می‌شود.
۴-  سپس سازمان اقدام به اجرای سیستم اصلاح‌شده  با نظر شرکت ایزو می نماید و اصلاحات لازم را در صورت نیاز انجام می‌دهد.
۵- پس از مدت‌زمان کافی از اجرای سیستم ممیزی داخلی بر مبنای استاندارد ۱۹۰۱۱ بعد از آموزش آن انجام می‌شود.
۶- بعد از رفع ایرادات مشاهده‌شده جلسه بازنگری مدیریت برگزار می‌شود.
۷- سپس قرارداد با شرکت گواهی دهنده منعقد و آن شرکت برای صدور گواهینامه دعوت می‌شود.
۸- پس از ممیزی شرکت صدور گواهی‌نامه مغایرت‌ها برای رفع به شرکت اعلام می‌شود شرکت باید در زمان تعیین‌شده مغایرت‌ها را رفع کرده
۹- پس از رفع عدم انطباق‌های احتمالی گواهینامه ISO 9001:2015 توسط شرکت گواهی دهنده صادر می‌شود.

شرکت مهندسین مشاور نوین پارس به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه ارائه خدمات پیاده سازی و مشاوره  و اخذ استاندارد های ایزو آمادگی دارد تا اطلاعات فنی و تخصصی کارشناسان خودرا  در غالب مشاوره های رایگان در اختیار سازمان ها ، شرکت ها و نهاد های علاقه مند در صنایع مختلف قراردهد.

دیدگاه ها بسته شده است