شرکت های ارائه دهنده گواهینامه ایزو

شرکت های ارائه دهنده گواهینامه ایزو  به  یک سازمان به عنوان اعطا کننده  یک استاندارد بین المللی می تواند تاثیر بسزایی در زمینه افزایش بهره وری سازمان، تولیدhttp://www.npiso.org/wp-content/uploads/2017/05/1.jpg یا فروش داشته باشد. در کشورهای اروپایی و امریکایی اخذ استاندارد ایزو به صورت بسیار سختگیران بوده و شرکت دریافت کندده این استاندارد می بایست تمامی الزامات مربوط به استاندارد های مذکور را رعایت نماید. همچنین سازمان های دریافت کننده این استاندارد به صورت سالیانه مورد ممیزی و ارزیابی دوره ای قرارگرفته تا از کارایی سیستم اطمینان حاصل گردد.

در سرتاسر جهان شرکت های صدورگواهی ایزو ، تحت نظارت سازمان های اعتباردهی ملی و بین المللی بر اساس الزامات مشخص شده مورد ارزیابی قرار گرفته و اعتبار بخشی می گردند . این مراجع اعتبار بخشی معتبر در سایت سازمان IAF( مرجع بین المللی اعتبار بخشی ) ثبت می باشند.

متاسفانه در ایران برخی از افراد سودجو و کلاهبردار از طریق فروش گواهینامه ایزو ، از بی اطلاعی سازمان ها و مدیران متقاضی گواهینامه ایزو سوء استفاده نموده و اقدام به صدور گواهینامه ایزو تقلبی با قیمت های بسیار پایین می نمایند. که اینگونه گواهینامه ها هیچگونه ارزش ملی و بین المللی نخواهد داشت و صرفا یک کاغذ پرینت شده می باشد.

شرکت های ارائه دهنده گواهینامه ایزو

موضوعاتی که می بایست در انتخاب شرکت گواهی دهنده ایزو مد نظر قرار گیرد :
– شناخته شدن شرکت گواهی دهنده ایزو در بازار داخل و خارج کشور .
– مستقل و بی طرفانه بودن شرکت گواهی دهنده ایزو .
– اعتباردهی های شرکت گواهی دهنده ایزو ، یک شرکت گواهی دهنده ممکن است از چند سازمان مختلف اعتباردهی شده باشد مثلا یک شرکت گواهی دهنده آمریکایی که در ایران فعالیت می نماید ممکن است علاوه بر اعتبارد دهی ANNB آمریکا ، اعتباردهی UKAS را هم نیز داشته باشد .
برای اطمینان از صلاحیت و بی طرفی شرکت های گواهی دهنده ایزو ،  ارزیابی مستقل از مراجع صدور گواهینامه بر اساس استاندارد ISO 17021 توسط سازمان های اعتبار دهی انجام می گردد ( ایزو ۱۷۰۲۱ الزامات برای انجام ممیزی سیستم مدیریتی در شرکت گواهی دهنده ایزو را فراهم می نماید )
بهتر است شرکت گواهی دهنده ایزو را انتخاب کنید تا قادر به نشان دادن تاییدیه مستقل از شایستگی و استقلال خود داشته باشد .

مزایای شرکت های ارائه دهنده گواهینامه ایزو  معتبر :

– کاهش ریسک تامین و انتخاب شرکت گواهی دهنده ایزو و اعتماد به برآورده سازی الزامات مشخص شده  .
– برنده نمودن کسب و کار بصورت فزاینده ای با استفاده از خدمات ارزیابی انطباق معتبر .
– دسترسی به بازارهای خارج از کشور با توجه به گواهینامه های صادر شده توسط شرکت های ارائه دهنده گواهینامه ایزو معتبر، این گواهینامه ها در سراسر جهان پذیرفته شده است .
– شرکت های ارائه دهنده گواهی نامه ایزو معتبر به شما در شناسایی بهترین تجارب برای دانش کسب و کار شما کمک می نماید .
– تمایز بازار محصولات و رهبری با نشان دادن  گواهینامه ایزو معتبر به دیگران ، شواهد معتبری از استفاده از شرکت گواهی دهنده معتبر می باشد .
– کاهش بوروکراسی و افزایش بهره وری از طریق کاهش ممیزی مجدد کسب و کار شما .

شرکت مدیریت نوین پارس به عنوان یک شرکت معتبر مدیریتی در ایران با اخذ نمایندگی های بین المللی اقدام به صدورگواهینامه ایزو معتبر می نماید. تمامی گواهینامه های صادر شده از طرف این شرکت تحت اعتبار سازمان های قانونی بین المللی بوده و مورد تایید سازمان تایید صلاحیت ایران می باشد.

 

دیدگاه ها بسته شده است