مجوزها و تایید صلاحیت ها

 

شرکت مدیریت نوین پارس  به عنوان  یک شرکت بازرسی و صدور گواهینامه در ایران با اخذ نمایندگی از چندین شرکت صدورگواهینامه معتبر بین المللی اقدام به بازرسی و صدورگواهینامه می نماید و به عنوان مدیر منطقه ای این شرک

ت ها توسعه فعالیت خودرا در کشورهای همسایه  در دستور کار خود قرار داده است.

همچنین این شرکت  اقدام به اخذ مجوز از انجمن مشاوران مدیریت ایران نموده است تا بتواند با توجه به سابقه طولانی خود به عنوان یکی از اعضای این انجمن فعالیت نماید.

همچنین این شرکت در راستای توسعه بین المللی خود اقدامات مقتضی در جهت  اخذ اعتبار و مجوز از  چندین سازمان اعتیار بخشی بین المللی دیگر را در دستور کار خود قرار داده است که  تا بتواند به عنوان یکی از معتبر ترین شرکت ها در زمینه بازرسی و ممیزی در حوزه خاورمیانه فعالیت نماید.

 

 

http://www.npiso.org/wp-content/uploads/2016/08/Novin-pars-20.jpg