تغییرات استاندارد ISO 9001

تغییرات استاندارد ISO 9001 نhttp://www.npiso.org/wp-content/uploads/2017/07/3.jpgسبت به ویرایش ۲۰۰۸ تغییرات اساسی و قابل ملاحظه ای داشته است.

استاندارد ISO 9001:2015 مطابق ساختار جدید استانداردهای سیستم مدیریت از ده بند تشکیل‌شده است.  ، ارتباط بین استاندارد ISO 9001:2015 و ISO 9001:2008 در بسیاری از بند ها مشترک می باشد در بعضی از قسمت ها بند ها به صورت زیر بند توضیح داده شده است و تاکید بیشتری بر روی آن صورت گرفته است در بعضی از بند ها در تغییرات استاندارد ISO 9001  مواردی حذف یا بر روی آن کمتر تاکید شده است.

مهم‌ترین تغییرات استاندارد ISO 9001 در ویرایش ۲۰۱۵ به ۲۰۰۸ به شرح ذیل می باشد:

– شناسایی  ریسک‌ها و فرصت‌ها در سازمان
– ثبت و مستند سازی دانش سازمان
– تاثیر محیط کسب‌وکار در طرحیزی سیستم ایزو در سازمان
– تعیین نیازها و انتظارت ذی‌نفعان
– تعیین ارتباطات داخلی و خارجی سازمان
– شفاف سازی برخی از موضوعات در بندی مجزاء در این ویرایش نظیر : فعالیت های پس از تحویل و ترخیص محصولات و خدمات
– تغییراتی نظیر حذف بند نظامنامه کیفیت و نماینده مدیریت و اقدامات پیشگیرانه از متن استاندارد
– جایگزینی اطلاعات مستند شده به‌ جای روش اجرایی کنترل مدارک و سوابق
–شناسایی ریسک های مرتبط با فرآیندها
– و…
کارشناسان شرکت مدیریت نوین پارس به عنوان یک شرکت فعال در زمینه ارائه خدمات ایزو آمادگی دارد تا با برگزاری دوره های رایگان، علاقه مندان را در نحوه طرحریزی و  اخذ گواهینامه راهنمایی نماید.

شماره تماس کارشناسان شرکت :    ۷۷۶۹۷۵۶۵ -۰۲۱ و  ۷۷۶۹۹۱۸۱ – ۰۲۱ و ۷۷۶۹۹۱۸۲ – ۰۲۱

دیدگاه ها بسته شده است