اخذ استاندارد های ایزو (ISO)

احترامأ به استحضار می رساند ، شرکت مهندسین مشاور نوین پارس به عنوان مشاور سیستم های مدیریتی ، آمادگی خود را جهت مشاوره ،آموزش ،استقرار و اخذ گواهینامه های ذیل اعلام می دارد :

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 : 2008  :

فشرده شدن رقابت در بازارهای تجاری مختلف و اهمیت یافتن مقوله ی مشتری مداری از یک سو و اهمیت توجه به حقوق شهروندان جوامع مختلف منجر به انتشار استانداردهای مختلف مدیریت کیفیت شده است که حد استانداردها بر دو محور (مشتری مداری) و (بهبود مستمر) استوارشده اند . هدف از طراحی این استاندارد بهبود مستمر کیفیت، تولید محصول با کیفیت بالاتر، کمک به بازاریابی وفروش بیشتر محصول و ایجاد تقاضا و همچنین حصول اطمینان از برآورده سازی نیازها وانتظارات مشتریان می باشد.

سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001: 2004  :

این استاندارد الزاماتی را برای یک سیستم مدیریت زیست محیطی مشخص می نماید تا یک سازمان بتواند خط مشی و اهدافی را بادرنظرگرفتن الزامات قانونی و اطلاعات راجع به پیامدهای بارز زیست محیطی تدوین نماید.در حقیقت این استاندارد در ارتباط با مدیریت محیطی است و برای کمک به شرکت و یا موسسه در به حداقل رساندن نارسایی‌ها و صدمات به محیط ( مانند تغییرات آب و هوایی مضر، مسموم کردن آب و یا زمین ) با اجابت قوانین رسمی دولت‌ها و جهان در رابطه با حفظ محیط زیست می‌باشد.

بسیاری از سازمان ها فعالیت هایی انجام می دهند که می توانند اثرات زیست محیطی داشته باشد مانند بسیاری از کارخانه ها و محیط های صنعتی. این استاندارد سعی در

شناسایی فعالیت های سازمانی دارد که می تواند بر روی محیط زیست تاثیر گذار باشد (جنبه های زیست محیطی) و سپس راهنماهایی را جهت کاهش تاثیرات آنها بر محیط زیست و یا از بین بردن آنها ارائه میدهد. به عبارتی سازمان جهت کنترل جنبه ها زیست محیطی خود نیازمند استقرار این سیستم مدیریتی می باشد تا تمام فعالیت ها تحت کنترل سازمان باشد. جهت پیاده سازی سیستم ایزو ۱۴۰۰۱ الزامی وجود ندارد که عمده فعالیت سازمان مربوط به محیط زیست باشد بلکه می تواند حتی یک سازمان یا شرکت خدماتی که بخشی از فعالیت های کوچک آن هم می تواند به محیط زیست اثراتی را وارد کند، جهت ارتقاء حفظ محیط زیست و تقویت سیستم مدیریتی خود این سیستم را در سازمان پیاده سازی کند.

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه­ای OHSAS 18001:2007 :

OHSAS 18001که بسیاری به اشتباه آن را ISO می پندارند نیز یکی از سیستم های مدیریتی معروف در ایران است.این استاندارد در شناسایی،حذف و یا به­ حداقل رساندن خطرات ناشی از فعالیت­های مرتبط با بهداشت و ایمنی کارکنان و طرف­های ذینفع کمک می نماید. به عبارتی ریسک­های ناشی از فعالیت ها را تحت کنترل درمی آورد.

به عنوان مثال خطرات شغلی که یک اپراتور دستگاه تراش، دکل بند و … را تهدید میکند، و یا حتی مشاغل سبکتر مانند کارکنان اداری. در کنار خطرات نیز به بررسی مسائل بهداشتی آن ها پرداخته خواهد شد و پس از شناسایی این موارد اقداماتی را جهت کاهش یا حذف خطرات و مسائل بهداشتی ارائه می کند.

سیستم مدیریت محیط زیست و مدیریت بهداشت وایمنی شغلی HSE :

تلفیقی از استانداردهای ISO 14001  ، OHSAS 18001 می باشد که اخذ آن برای همه­ی سازمان ها و شرکت ها امکان پذیر بوده و علی الخصوص برای شرکت های فعال در بخش انرژی همچون نفت ، گاز ، پتروشیمی ، برق، آب، شرکت های مهندسی مشاور و پیمانکاران توصیه می گردد.نظام مدیریت یکپارچه HSE با ایجاد بستر فرهنگی خلاق و نگرشی نو و سیستماتیک، به تبیین تأثیر متقابل عوامل بهداشت، ایمنی و محیط زیست پرداخته و از این طریق نواقص، مخاطرات بالقوه، حوادثومشکلاترابطورنظام مند مورد ارزیابی قرار داده و روشهای مبتنی بر پیشگیری را ارائه میدهد.

سیستم مدیریت یکپارچه IMS :

در واقع تلفیقی از استانداردهای ISO 9001 ،  ISO 14001 ، OHSAS 18001  می باشد و از آنجا که هر سه استاندارد مشترکات بسیاری دارند برای سازمانی که قصد گام نهادن در مسیر اخذ هر سه استاندارد فوق را داشته باشد بهینه آن خواهد بود که سیستم های مذکور را با یکدیگر ادغام نموده و سیستم مدیریت یکپارچه را ایجاد نماید.

سیستم مدیریت انرژی:ISO 50001

یکی از مهمترین عوامل افزایش مصرف انرژی در صنایع مختلف، عدم وجود مدیریت بر مصرف انرژی است. مدیریت انرژی، مجموعه روش ها و اقداماتی است که در سیستم های مختلف با هدف مصرف صحیح انرژی، بهبود کارآیی انرژی و حداکثر نمودن منافع یا حداقل سازی هزینه ها بدون کاهش کیفیت محصولات یا خدمات، انجام می شود.این استاندارد به مدیریت بهبود بهره وری ومدیریت سرمایه گذاری انرژی کمک می کند.

این استاندارد جدید که سازمانها و عموم مردم مدتها منتظر آن بوده اند ، در حال حاضر به طور گسترده ای معرفی شده است و پیش بینی میشود که یکی از بهترین راه های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ، صرفه جویی در انرژی و کاهش در استفاده از سوخت های فسیلی است

نظام مدیریت ارتباط با مشتریان ISO 10002:2004    :

این استاندارد ، سیستم بازخورد مشتریان می باشد که مبتنی به  CRM ،نظامارتباطبامشتریانطراحیشدهاست. پایهیاستانداردتکریماربابرجوع،افزایشجلبرضایتمشتریو ارتقای رضایتمندی و ثبت شکایات مشتریان می باشد. در صورت اخذ این استاندارد با همراه استاندارد ۹۰۰۱ ISO مبنیبرمدیریتکیفیتکهپایهواساساستانداردمیباشدسازمانمیتوانددرمسیربهبودمستمرکیفیتوارتقایرضایتمندیمشتریانوافزایشسهمبازارگامبردارد.

سنجش رضایت مشتری ISO 10004:2007    :

ISO 10004 چارچوبی بین المللی برای مدیریت و برنامه ریزی در جهت رضایت مندی مشتریان است.

این استاندارد راهنمایی است در خصوص طرح و برنامه ریزی و اجرای برنامه هایی در جهت رضایت بیشتر مشتریان ، این استاندارد باعث می شود که با طبقه بندی نیازهای مشتریان ، مجموعه گواهیگیرندهدرمسیرمشتریمداریحرکتنماید. ISO 10004 برای استفاده مجموعه ها صرف نظر از نوع فعالیت ، وسعت و نوع محصول آنهاست و اغلب قواعد آن جهت بالا رفتن رضایت مشتری ها از مجموعه می باشد.

ISO 10004 مفاد قرارداد ، پیمانها و قوانین مدون مجموعه ها را تغییر نمی دهد و صرفا آنها را در مسیر شخصی درجهترضایتمشتریانحرکتمی دهد.

normas-iso

مدیریت ارتباط با مشتری : CRM

این واژه مخفف عبارت Customer Relationships Management به معنای مدیریت ارتباط با مشتریان می باشد.
CRM به عنوان ابزار تکنولوژیکی قوی به کمک شما آمده و درجمع آوری اطلاعات شما از مشتریان ، افزایش سرعت عمل شما در پاسخگویی به آنها که در نهایت به جلب رضایت مشتریان خواهد انجامید وافزایش میزان فروش  کمکخواهدکرد.
در یک عبارت خلاصه تر می توان گفت CRM خود تخصصیست که در آن سه عامل مشتری ، فرآیندها و تکنولوژی به موازات هم وهمهدرجهترسیدنبههدفیواحدکه بهینه سازی ارتباط مشتریان با یک سازمان یا واحد تولیدی می باشد در حرکتند.
CRM یا همان مدیریت ارتباط با مشتریان میباشد که یک استراتژی تجاری طراحی شده ای است تا از هزینه ها کاسته وباعثافزایشمنافعیکسازماندرراستای استحکام وفاداری به مشتریانباشد .

CRM مشتریان را در یک سیستم یکپارچه بازاریابی ، فروش و پشتیبانی در هر نقطه ای که قرار دارند پوشش میدهد و در سریعتر رسیدندراهدافهاینهایی یک سازمان در این سه هدف یاریخواهدداد .

بالا بردن سطح فروش با استفاده از تاکتیتهای استراتژی بازرایابی و فروش  برایبوجودآوردنسطحرقابتیبرایاعضاییکسازمانازمزایایدیگر استفاده یک CRM در سازمان ها و شرکت ها میباشد .

CRM  یک استراتژی برنامه ریزی شده است که با آموزش دادن و هدایت کردن کارمندان به شما نحوه چگونگی درک و فهم نیاز های بیشتر مشتریان را آموزش داده تاروابطافرادیکسازمانومشتریانآنرااستحکامبیشتریببخشد د .

سیستم مدیریت برند ISO 10668:2010  :

امروزه برند بخشی از سرمایه و ثروت یک بنگاه اقتصادی به‌شمار و کنترل آن جزء فعالیتهای استراتژی ارزیابی راهکارهای اجرا شده در مقوله مدیریت برند و محاسبه بازگشت سرمایه‌گذاری درسازمان می باشد اما کنترل یک دارایی با عوامل کیفی قابل اتکاء و تحلیل نیست و بایستی شاخصهای کیفی و کمی پردازش و نهایتا در قالب اعداد و ارقام به یک شاخص ریالی (ارزش برند) تبدیل شوند.

مقوله ارزش‌گذاری برند در دنیا تا سال ۲۰۱۰ به روشهای مختلفی انجام می‌شد،باتوجهبهتتوعوبعضاتضادیاعدمهم‌پوشانیاینروشها،نتایجغیرقابلاتکاءو متفاوتبود. کمیتهتخصصیارزش‌گذاریبرنددرموسسه ISO با عضویت نمایندگان ۳ شرکت برتر فعال در این حوزه در سال ۲۰۱۰ شکل گرفت و خروجی آن در سپتامبر ۲۰۱۰ منجر به انتشار استاندارد بین‌المللی)ISO10668 :2010 –Brand Valuation) گردید.

سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی HACCP,ISO 22000 : 2005:

استانداردی تخصصی در زمینه ی مدیریت ایمنی مواد غذایی است که توسط سازمان جهانی ISO منتشر شده است.همه ی شرکت های فعال در زنجیره ی تامین مواد غذایی، از کشاورزی و دامداری گرفته تا شرکت های تولید کننده مواد غذایی، رستوران ها و حتی موسسات ارائه کننده ی خدمات مرتبط همچون حمل و نقل ، انبارداری و… نیازمند این سیستم می باشند.

:GMP) goodmanufacturing practice)

GMPمخفف GoodManufacturing Practice (شرایط خوب (مطلوب) زیرساختار) است که فونداسیون اصلی سیستم HACCP است. در واقع GMPپایه و اساس نظام‌های ایمنی مواد غذایی (HACCP) است و اجرای این اصول سلامت محصول را طبق استانداردهای مورد نظر تامین می‌کند. اصول GMPعوامل کنترلی هستند که بر کل عملیات تولید و کنترل کیفیت تمرکز دارند و نه بر یک فرایند خاص.

از جمله مزایای پیاده سازی این سیستم می توان به ارتقاء سطح بهداشتی سازمان، افزایش اعتبار شرکت، اعتماد سازی برای مشتریان و اطمینان از تولید محصول ایمن اشاره نمود.

سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو ISO/TS 16949:2002 :

این استاندارد علاوه بر الزامات ISO 9001:2008 شامل یک سری الزامات خاصصنعت خودرو تحت عنوان مشخصات فنی است ، در کنار اهداف عمومی مدیریت کیفیت بر اهداف خاص تری چون پیشگیری از نقص، کاهش انحرافات و اتلاف در زنجیره­ی تامین نیز متمرکز است.هدف ایزو TS 16949 گسترش سیستم مدیریت کیفیت می باشد که بهبود مستمر را فراهم آورده و بر جلوگیری از ضرر و کاهش زیان در زنجیره تامین اتومبیل تاکید دارد.در حقیقت  ایزوTS 16949 در طراحی / توسعه ، تولید و در مواقع مربوطه به نصب و خدمات محصولات اتومبیل کاربرد دارد.

سیستم مدیریت کیفیت نفت،گاز، پتروشیمی ISO/TS 29001:2010:

استاندارد ISO/TS29001 توسط کمیته فنی ISO/TC 67،”مواد، تجهیزات وسازه های در یایی برای صنایع نفت ،پتروشیمی وگاز طبیعی منتشر گردید.این استاندارد نیز علاوه بر الزامات ISO 9001:2008  شامل یک سری الزامات خاص صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته است و اخذ گواهینامه­ی آن فقط برای شرکت هایی که در این صنایع فعالند امکان پذیراست.

سیستم مدیریت ایمنی اطلاعات ISO/IEC 27001 :

ISO/IEC 27001 به طور رسمی یک سیستم مدیریت را تعیین می‌کند که هدف آن تامین امنیت اطلاعات است که در تحت شرایط کنترل مدیریت خاص امکان پذیر است.تعیین رسمی بدین معناست که این استاندارد یک سری از برآوردن نیازمندی‌ها را الزام می‌کند و سرپیچی از این قوانین جرم محسوب می‌شود.به عبارت دیگر سیستم مذکور که بستری برای اطمینان از ایمنی اطلاعات را ایجاد کرده و با کنترل ریسک­های شناسایی شده، توانمندی سازمان­ها و شرکت­ها درحفظ، قابلیت دستیابی و اعتبار اطلاعات را افزایش می دهد.

سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکیISO 13485 :2003  :

این استاندارد تخصصی بوده وفقط برای شرکت های تولیدی وخدماتی که در زمینه ی طراحی وتکوین، تولید ، نصب وتعمیر (تجهیزات پزشکی) فعال هستند امکان پذیر است.کسب گواهینامه ایزو ۱۳۴۸۵  به سازمان ها در این بخش شدیدا قانون مند کمک می کند. قصد سازمان ها چه عملکرد بین المللی یا توسعه منطقه ای باشد، ایزو ۱۳۴۸۵ کمک می کند تعهد خود نسبت به کیفیت را به مشتریان و قانون گذاران نشان دهد.
سنجش مرتب تضمین می کند که تاثیر گذاری پروسه ها پیوسته چک می شود و موقعیتی فراهم می شود تا از قوانین ناخواسته و غافلگیر کننده اجتناب شود. کسب این گواهینامه باعث بهبود عملکرد کلی می شود، شک را از بین می برد و فرصت های بیشتری در بازار فراهم می کند.

سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ها ISO 17025:2005  :

این استاندارد نوع خاصی ازنظام مدیریت کیفیت مختص آزمایشگاه هاومراکز تست و آزمون است. این استاندارد تعیین کننده الزامات عمومی برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون می‌باشد که نظام مدیریتی و الزامات فنی آزمایشگاه را مورد هدف قرار می‌دهد. نظام مدیریتی در این استاندارد به ساختار سازمان برای مدیریت فرایندها و یا فعالیت‌های آن اطلاق می‌شود که منابع ورودی سازمان را محصولات یا خدمات آن به گونه‌ای تبدیل می‌کنند که برآورنده اهداف سازمان یا نیازمندی‌های کیفی مشتری‌های آن باشد و در عین حال با مقررات بیرونی سازمان نیز تطابق داشته باشد. این استاندارد به گونه‌ای تدوین شده که الزامات استاندارد ISO 9001 که به خدمات آزمون و کالیبراسیون مربوط می‌شود را شامل گردد و در عین حال الزامات فنی مورد نیاز برای احراز صلاحیت فنی را تعیین کند.

گواهی نامه محصول اروپا   CE:

CE مخفف کلمات Certificate of Europe می باشد و به محصولاتی داده می شود که بتوانند الزامات مشخص شده توسط اتحادیه اروپا را برآورده کنند ودرواقع اخذ این نشان حاکی از برابری کیفیت محصول مربوطه با استانداردهای روز اروپاست.

مجوز ورود محصول به آمریکا FDA  :

مــدرک   FDA   گواهینــامه بین المللــی است که از طــریق ســازمان جهــانی دارو و غـذای آمریکــا (Food and Drug Administration ) برای محصولات دارویی و غذایی اخذ می­شود. این مدرک جهت تایید صلاحیت­های کیفی این محصولات به لحاظ بهداشتی بودن و سلامت عمومی صادر خواهد شد. اینگواهینامهباتوجهبهشناخته­شدهبودننامFDA آمریکا برای کلیه کشورهای جهان و جایگاه این سازمان در تبیین و ارائه استانداردهای مربوط به محصولات غذایی و دارویی می­­تواند نقش بسزایی در جلب نظر مشتریان خارجی و داخلی جهت صادرات و فروش داشته باشد. همچنین این مدرک حکم مجوز ورود هرگونه کالای غذایی و دارویی به قاره آمریکا را دارا است.

مجوز صادرات SGSBVمجوز صادرات عراق و کشورهای همسایه: 

یکی از ارکان توسعه صادرات توجه به مقوله کیفیت کالاهای صادراتی است.  لذا در این خصوص دولت عراق در راستای واردات کالاهای باکیفیت ، شرکت های بازرسی از جمله  اس جی اس وبی وی را در امر بازرسی و صدور گواهینامه انطباق کالا (COC ) بعنوان شرکت بازرسی کننده تعیین کرده است.